Stichting Hospice Trajectum

Warme, professionele zorg in een huiselijke omgeving

Als u dit leest, zou het kunnen zijn dat u zelf ziek bent of dat u te maken heeft met een ongeneeslijk zieke persoon in uw omgeving. Als thuis blijven in deze laatste fase moeilijk of niet mogelijk is, kan Hospice Trajectum uitkomst bieden door, in een bijna-thuissituatie, u of uw naaste zo goed mogelijk te verzorgen.

Zich thuis voelen van de zieke met zijn of haar naasten door het bieden van een veilige en gastvrije plek kenmerkt het hospice. Daarom spreken wij over gasten, in plaats van patiënten. In deze laatste fase van het leven van een mens doen wij er alles aan om tegemoet te komen aan zijn wensen. Uitgangspunt van Hospice Trajectum is en blijft te zorgen voor de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, waarin de gast zelf de regie behoudt. Dus onze gast staat centraal en daarbij vanzelfsprekend ook zijn naasten.

Web Counter
mr